OSLO, 23 nov (Reuters) – Den norska transmissionsnätsoperatören Statnett sa på tisdagen att den bromsar elöverföringar till södra Sverige och minskar kapaciteten med 1 000 MW, eller 45 %, som reaktion på lägre flöden i motsatt riktning.

Tillgänglig kapacitet mellan norsk budzon NO1 och svensk priszon SE3 kommer att sänkas till 1 100-1 200 megawatt (MW), säger Statnett i ett marknadsmeddelande.

Det kan jämföras med en total kapacitet på 2 200 MW mellan de två områdena, säger Statnetts talesman Henrik Glette till Reuters.

Statnett sa att man inte längre kommer att tillämpa så kallade systemskyddsinställningar, som ökar handelskapaciteten men också medför en viss operativ risk, i ett drag som kommer att anpassa sin praxis till den svenska motparten Svenska Kraftnaet.

“Transparens, ömsesidighet och gemensam förståelse är hörnstenarna i det nordiska kraftsystemet. Vi upplever nu att det finns ett behov av en mer liknande praxis i verksamheten”, säger Statnetts vd Hilde Tonne i uttalandet.

Den norska energitillsynsmyndigheten NVE-RME efterlyste nyligen en högre grad av insyn i de svenska restriktionernas karaktär, som förväntas pågå fram till 2030.

“Med tanke på omfattningen och varaktigheten av kapacitetsminskningarna finns det ett behov av att vända på varje sten för att hitta förmildrande åtgärder som kan förbättra situationen”, säger NVE-RME i ett brev till sin svenska motsvarighet som Reuters har sett.

“Kapacitetsminskningar bör endast användas som sista utväg för att följa operativa säkerhetsgränser”, tillade den.

Nedläggningen av kärnkraftverk i sydväst och tillskottet av ny vindkraft i norr har förändrat kraftflödet i Sverige, säger Erik Ek, strategisk verksamhetschef på Svenska Kraftnaet, till Reuters.

Den svenska nätoperatören arbetar med åtgärder för att lindra bristen på tillgänglig gränsöverskridande kapacitet, men det skulle ta tid att bygga ut nätet, tillade han.

Läs också: Iransk före detta tjänsteman ska vittna i krigsförbrytarrättegången i Sverige

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.