Scandinavian Enviro Systems har på fredagen formellt lämnat in en miljötillståndsansökan för den återvinningsanläggning som företaget avser att etablera i Uddevalla, Sverige.

Ansökan avsåg etablering av en återvinningsanläggning på en industritomt i stadsdelen Lillesjö i Uddevalla kommun. Anläggningen skulle ha en initial årlig kapacitet på 30 000 ton uttjänta däck men den långsiktiga planen för anläggningen är att bearbeta upp till 60 000 ton per år. Enviro räknar med att ansökningsprocessen tar upp till ett år.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är beroende av att miljötillståndet beviljas samt flera andra faktorer, såsom att säkra tillgången till uttjänta däck och avtal om leveranser av återvunnet material. Bolagets plan är att den nya anläggningen ska stå färdig under fjärde kvartalet 2023.

Enviro har utvecklat en patenterad metod för återvinning av uttjänta däck för att återvinna värdefulla råvaror som kimrök, olja och stål. Att använda återvunnen kimrök och olja istället för jungfruligt kimrök och fossilt bränsle har betydande fördelar för klimatet. Sedan april 2020 har den internationella franska däcktillverkaren Michelin varit den enskilt största aktieägaren i Enviro, med ett innehav på 20 procent.

Läs också: Nej, Cyberpunk 2077 kommer inte till Xbox Game Pass

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *