Sweden ekonomi krymper mycket

Sveriges ekonomi krympt mycket mer än väntat i augusti, drevet av en exportkonjunktur, vilket väcker oro för att den största nordiska ekonomins återhämtning kan bli avkortad.

Den svenska kronan förlängde sin nedgång till att handla 0,5% svagare mot euron efter uppgifterna. Vilket kan bekräfta centralbankens uppfattning att det fortfarande är för tidigt att ringa tillbaka stimulansen från pandematiden. Riksbanken har motstått frestelsen att signalera när den skulle höja lånekostnaderna över noll, trotsar en hökande vändning bland stora centralbanker.

Den privata konsumtionen kom också under förväntningarna, tillade Wallström, trots starka detaljhandelssiffror som släpptes på måndagen.

Sweden ekonomi krymper mycket

Ekonomin växte 0,6 procent jämfört med andra kvartalet 2012, en minskning från 1,7 procent jämfört med föregående år första kvartalet.

Riksbanken och Nordea förutspår båda 1,5 procents BNP -tillväxt för Sverige 2013. ”Detta ser nu optimistiskt ut”, sa Wallström och förutspådde att prognosen för året skulle behöva revideras ner till cirka 1 procent.

Efter att ha sett de snabbaste tillväxttakterna i Europa 2010 och 2011 har svensk ekonomi bromsat kraftigt. I september förra året började Riksbanken sänka räntorna och Sverige blev det första stora europeiska landet sedan finanskrisen för att lansera ett tydligt stimulansprogram för att öka tillväxten.

Riksbanken, Sveriges centralbank, hade förutspått en tillväxt på 0,3 procent under det andra kvartalet. Medan en undersökning av ekonomer från Bloomberg förutspådde en tillväxt på 0,1 procent.

Den största överraskningen i uppgifterna var den “ganska betydande” minskningen av exporten. Som ekonomer hade förväntat sig att växa under kvartalet, säger Andreas Wallström, senioranalytiker på Nordea bank. Exporten minskade 0,8 procent under kvartalet och minskade med 3,2 procent jämfört med året.

Orsaker till kronans fall

Konsumentpriserna sjunker för närvarande med inflationen på -0,1 procent och Riksbankens huvudfinansieringsgrad är 1 procent. Hushållens kredittillväxt är dock stark och arbetslösheten lägre än väntat, så ekonomer räknar inte med ytterligare räntesänkning.

De första “flash” -uppskattningarna av BNP revideras ofta avsevärt på grund av osäkerheter i de tidiga uppgifterna. Blixtuppskattningen för andra kvartalet 2012 reviderades så småningom från 1,4 procent till 0,7 procent, till exempel.

Du kan läsa: Inkluderande och demokratiska kyrkval

“Dagens uppgifter är lite av en besvikelse”, sa Wallström. ”Men det är ett tillfälligt bakslag, eftersom förhållandena för hushållen för närvarande är mycket bra med stark inkomsttillväxt och låg inflation.

Sveriges ekonomi, som återfick sin pre-pandemiska storlek snabbare än de flesta industrialiserade länder, drabbas alltmer av flaskhalsar i leveranskedjan. Handelsunderskottet ökade förra månaden till den högsta nivån på fem år, och exporten sjönk till den lägsta nivån sedan januari

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *